Nationale guidelines for udredning af søvnapnø

Mandag den 9. januar var jeg til Danish Sleep Research Day, arrangeret af Dansk Selskab for Søvnmedicin. Først og fremmest var det dejligt alle de unge forskere og deres forskningsområder.

Men særligt var jeg begejstret for at se, at Dansk Søvnmedicinsk Selskab går i front for at få skabt nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af søvnapnø. Søvnapnø er en tilstand hvor en persons luftveje blokeres under søvnen. Det fører til arousals for at genoptage vejrtrækningen men konsekvensen er at søvnstadierne forstyrres.

Antallet af søvnapnøpatienter både kvinder men særligt mænd, er steget markant siden 2010. Det ser jeg også i min kliniske hverdag hvor jeg ugentligt henviser patienter til udredning for søvnapnø. Søvnapnø fører i første omgang til fragmenteret søvn og ringe søvnkvalitet som med tiden medfører overdreven træthed i dagtimerne, forhøjet blodtryk og forstyrrelse af metabolismen.

Panum Instituttet 9. januar Danish Sleep Reseach Day

Årsagerne til søvnapnø er mange, men overvægt er en hyppig årsag, enten som direkte eller bidragende årsag hvis en person fx har forsnævrede luftveje. Og netop overvægt er også en stigende problematik i befolkningen.

Hvorfor beskæftiger psykologen sig så med søvnapnø tænker man, er det ikke lægens bord. Jo det er i princippet, men som psykolog har vi ofte god tid til at komme omkring det kliniske billede da vi har flere lange samtaler med patienten. Ofte henvender patienten sig med stress, angst eller depression men ikke sjældent er det en søvnapnø problematik som ligger bag, og den kræver en lægefaglig behandling. Det vil derfor også være en stor hjælp for psykologer med præcise retningslinjer for mistanke om almindelig eller kompleks søvnapnø for lettere at kunne henvise patienter til ØNH og privat praktiserende læge.