Musikterapeutiske tilgang

Musik i mit eget liv

Musik har været en stor del af mit eget liv, både som musiker hvor jeg skaber og spiller musik med andre mennesker. Helt privat lytter og bruger jeg jo også musik til at opleve og sanse stemninger der er forbundet med forskellige genrer eller temaer som er aktuelle i ens liv, glæde, sorg, kærlighed, vrede og alt derimellem.

Musik og psykologisk terapi har mange fællesnævnere. Både psykologi og musik trækker på teoretisk viden og metoder. Men selveudførelsen i praksis er en kunstart som kræver improvisation i mødet med hvert enkelt menneske, gruppe eller organisation.

Musik kan blandt andet forstås, som en del af både menneskers og deres omverdens puls, rytmer, toner og tempo. Musikken kan på den måde være med til at fortælle det enkelte menneskes personlige historie igennem både den verbale og nonverbale kommunikation.

instrumet collage

Musik som terapiform

Musikterapi er en endnu relativ ny disciplin som der blandt andet forskes i på Aalborg Universitet her i Danmark. Musikterapien anvendes blandet i inden for specialpædagogikken til at hjælpe børn og unge med at sanse og udtrykke følelser.

Musik kan beskrives som en form for nonverbal kommunikation som uden brug af sprog kan stimulere og aktivere følelser. Musikterapi kan derfor også bruges på problemstillinger i forbindelse med tab og sorg, hvor en person kan have svært ved at sætte ord på følelser eller stemninger. Et andet sted musikterapi også er udbredt, kan være hos mennesker som er ramt af hjerneskade og kan have mistet sprog eller hukommelse.

Musikterapi kan fx hjælpe demensramte med at aktivere hukommelsen via sange eller musik. Teorien bag dette er, at der neurologisk set aktiveres flere ”nervebaner” gennem hjernen via musik end ved verbalt sprog alene.

Brug af musik i min rådgivning

Psykologisk rådgivning og terapi med brug af elementer fra musikterapi er inkluderet i prisen ved private aftaler. Du kan selv efterspørge brugaf musik i rådgivningen eller terapien, og som udgangspunkt vil jeg kun foreslå det hvis jeg vurdere at der kan være en faglig årsag til at gøre det, fx hvis en person er meget hæmmet i at udtrykke følelser verbalt.

Det kan være indspilning af en personlig lydfil med ”guided imagary” som hjælper dig med at afspænde og slappe af, eller brug af musikinstrumenter i selve rådgivningen til at udtrykke en stemning, eller anbefalinger til hvordan du kan bruge musik til at få kontakt med bestemte følelser.

Er du henvist gennem en sundhedsordning via forsikring, arbejdsplads eller pension, kan du tilvælge musikterapi som et supplement mod egenbetaling.