Outdoor Recharge

Outdoor recharge er mit koncept for at bruge naturen og aktiv livsstil til at holde fokus på sundhed og trivsel og forebygge stress belastninger.

80% af danskerne bor idag i større by områder. Det betyder, at mange mister kontakten med naturen i løbet af arbejdslivet, og at en stor del af livet leves inden for i huse, lejligheder, kontorer og i bil eller offentlig transport i transportkoridorerne til og fra arbejdet. Det kan betyder mangel på både lys og frisk luft og mangel på fysisk aktivitet.

Vores kroppe og hjerner er ikke designet til hverken stillesidende arbejde, montage arbejde eller skærmarbejde om end vi har behov for at tjene penge til at forsøge os selv og vores familie. Livsstilsrelaterede sygdomme og belastningsreaktioner vidner om, at det moderne liv medfører en række konsekvenser for sundheden, til trods for vi lever længere. Den nationale sundhedsprofil for 2021 viser bl.a. at mellem 14-32 procent af erhvervsaktive danskerne i 2021 oplever stress, og mellem 14-20 procent oplever problemer med søvnen.

Siden 1980’erne har der været forsket i hvordan natur oplevelser påvirker menneskets hjerne positivt. Senere neurovidenskab har vist at særligt vores hippocampus, som er sårbar for stress, udvikles positivt når vi er fysisk aktive. Hippocampus funktion er central for vores opmærksomhed, koncentration og hukommelse. Når neuronerne i hippocampus svækkes vores evne til at bruge vores opmærksomhed fuldt ud.

Med naturen som kulisse og soundtrack

Jeg har derfor valgt at flytte nogle af mine 1:1 samtaler udendørs, og bruge naturen som kulisse for coachende og motiverende samtaler. Den teoretiske baggrund er Attention Restoration Theory. Teoriens tese er, at stimuli fra det åbne rum med naturlige sanseindtryk har en restorerende effekt på vores opmærksomhed. Koblet med snart 20 års erfaring som psykolog med rådgivning inden for sundhed og motivation bruges det åbne rum som både kulisse og soundtrack som alternativ til det lukkede og private rum i klinikken.

Samtalerne foregår fortrinsvis i området omkring Søndersø, Værløse Flyveplads, Hareskoven, Furesøen og Gribskov.

Eksempler på turer

  • Walk and talk 1:1 ca 90 minutter / 5-6 km
  • Gruppe walks 3-5 deltagere med inspirationsforedrag 3-4 timer 10-12 km
  • Heldagsture 5-12 deltagere eller mere. 6-8 timer 10-15 km
  • Sundhedsforedrag afholdt i naturen, inden for temaerne søvn, fysisk og psykisk trivsel og motivation.

Kontakt

psykolog@rbandersen.dk
20920873