Hvad har Søvn, Sundhed og Kommunikation til fælles?

I maj og juni har jeg holdt foredrag om alle tre emner. I slutningen af maj holdt jeg et foredrag for medarbejderne på Aleris om Søvn og Sundhed i forbindelse med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Min vigtigste pointe er, at i forhold til sundhedsbegrebet bør vi bekymre os mindre om søvn hvis vi i øvrigt trives fysisk, psykisk og socialt. Men hvis vi begynder at have gener fysisk, psykisk eller ikke trives socialt – og sover for lidt eller forstyrret – , så søvnen et oplagt sted at sætte ind. Det vil jeg naturligvis gerne hjælpe med på søvnklinikken hos Psykologhuset på Aleris.

I Juni holdt jeg workshop for Artikulation.dk om samarbejde og kommunikation. Temaet var kommunikation og personlighed i samarbejdet mellem direktion og sekratariat i store virksomheder med global drift. Relationen mellem en direktør og nærmeste assistenter fungerer bedst, når der er en høj grad af tillid og åbenhed. Den personlige assistent har ofte muligheden for at give den måske lidt svære feedback på lederstilen i et fortroligt rum, hvor direktøren er off-stage. Men det kræver at den psykologiske kontrakt er på plads mellem direktør og assistent i forhold til hvad der ønskes feedback og en god fornemmelse for timing fra den personlige assistent.

Søvn, kommunikation og Kapsejlads

Og endeligt holdt jeg holdte jeg et webinar og producererede en engelsk podcast for Sjælland Rundt om Søvn og Kommunikation. Du kan høre podcasten her og læse manuskriptet her. De væsentligste pointer er:

  1. Ved langdistance kapsejlads vil alle oplever effekten af forlænget vågenhed hvilket hæmmer bl.a. opmærksomhed, reaktion, følelsesmæssig kontrol. Det er ikke udsædvanligt at et mandskab er vågen i mere end 36 -72 timer.
  2. Skippers rolle bliver også en ledelse af mandskabets fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Her spiller søvn en afgørende rolle og en søvnlog kan hjælpe med at holde overblik over at der bliver sovet tiltrækkeligt
  3. Skipper bliver også en rollemodel for hvilken adfærd og kommunikationsstil der forventes ombord for at støtte at der udvikles selvtillid og motivation med løsningen af de opgaver og udfordringer der opstår, når bølgerne går højt og vinden vender den forkerte vej.

Forandrer ved at kommunikere

Det kan jo alt sammen lyde som en blandet landhandel, men egentligt er det meget enkelt.

Søvn, Sundhed og Kommunikation er kernen i mit arbejde ved Søvnklinikken hos Aleris Psykologhus. Den fysiske, psykiske og sociale velvære øges ved at sove enten bedre eller mere. Det øge den mentale robusthed og ressourcerne til at håndtere dagligdagens udfordringer og få det bedste ud af sine evner og præstere, både på job og i fritiden.

Som psykolog lever jeg af at forandre ved at kommunikere.

Det kommer jeg til at sætte endnu fokus på ved at coache, holde workshops, foredrag og undervise i kommunikation og brænde igennem med budskaber der gør indtryk og forandrer. Jeg er glad for at have fået staffetten tildelt af Annette Bjerre Ryhede som ejer Artikulation.dk og fremadrettet stå for den udadrettede undervisningsvirksomhed og føre hendes store arbejde videre.

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du tænker jeg kan hjælpe dig, dine medarbejdere eller virksomhed.
Robert Benjamin Bjerre Andersen

Endelig kan jeg afsløre det!

Jeg har været ansat hos #aleris #privathospital i snart et år, og endelig kan jeg afsløre vi har været i gang med at udvikle en søvnklinik i psykologhuset.

Jeg kommer snart til at dele meget mere om vores tilbud og erfaringer. Men flere har spurgt om jeg stadig tilbyder samtaler. Det gør jeg, men nu i Aleris regi.

Der kan bookes samtaler med mig her:

https://online.aleris.dk/psykolog/

 

Nationale guidelines for udredning af søvnapnø

Mandag den 9. januar var jeg til Danish Sleep Research Day, arrangeret af Dansk Selskab for Søvnmedicin. Først og fremmest var det dejligt alle de unge forskere og deres forskningsområder.

Men særligt var jeg begejstret for at se, at Dansk Søvnmedicinsk Selskab går i front for at få skabt nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af søvnapnø. Søvnapnø er en tilstand hvor en persons luftveje blokeres under søvnen. Det fører til arousals for at genoptage vejrtrækningen men konsekvensen er at søvnstadierne forstyrres.

Antallet af søvnapnøpatienter både kvinder men særligt mænd, er steget markant siden 2010. Det ser jeg også i min kliniske hverdag hvor jeg ugentligt henviser patienter til udredning for søvnapnø. Søvnapnø fører i første omgang til fragmenteret søvn og ringe søvnkvalitet som med tiden medfører overdreven træthed i dagtimerne, forhøjet blodtryk og forstyrrelse af metabolismen.

Panum Instituttet 9. januar Danish Sleep Reseach Day

Årsagerne til søvnapnø er mange, men overvægt er en hyppig årsag, enten som direkte eller bidragende årsag hvis en person fx har forsnævrede luftveje. Og netop overvægt er også en stigende problematik i befolkningen.

Hvorfor beskæftiger psykologen sig så med søvnapnø tænker man, er det ikke lægens bord. Jo det er i princippet, men som psykolog har vi ofte god tid til at komme omkring det kliniske billede da vi har flere lange samtaler med patienten. Ofte henvender patienten sig med stress, angst eller depression men ikke sjældent er det en søvnapnø problematik som ligger bag, og den kræver en lægefaglig behandling. Det vil derfor også være en stor hjælp for psykologer med præcise retningslinjer for mistanke om almindelig eller kompleks søvnapnø for lettere at kunne henvise patienter til ØNH og privat praktiserende læge.